×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 68.

środa, 11 luty 2015 18:54

Konkurs "Dobroczynna Pisanka Wielkanocna"

Drapanki, Kraszanki, Oklejanki i Rysowanki. Każda technika zdobienia wielkanocnych jaj jest piękna, dlatego zachęcamy przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w naszym konkursie plastycznym. Rozstrzygnięcie 29 marca podczas Wielkiego Charytatywnego Kiermaszu Wiosennego.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„ Dobroczynna Pisanka Wielkanocna”

1. Organizator: Fundacja „Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy” z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Ludwika Solskiego 2.
2. Temat konkursu: Dobroczynna Pisanka Wielkanocna.
3. Warunki uczestnictwa: prace wykonane indywidualnie przez:
a) dzieci w wieku przedszkolnym,
b) uczniów klas I – III szkoły podstawowej.
4. Zasady:
• Prace muszą być wykonane samodzielnie;
• Każdy uczestnik może oddać więcej niż jedną pracę;
• Format pracy: praca przestrzenna z możliwością zawieszenia;
• Technika wykonania dowolna;
• Praca powinna być opisana (imię i nazwisko, wiek, nazwa przedszkola lub szkoły, telefon lub e-mail rodzica lub opiekuna prawnego);
• Prace nie podlegają zwrotowi. Jednocześnie organizator zastrzega sobie prawo do ich wystawiania i publikowania.
• Każde przedszkole lub szkoła powinno sporządzić imienną listę wszystkich uczestników konkursu i dołączyć do prac.
5. Kryterium oceny prac:
• walory artystyczne i estetyczne,
• pomysłowość,
• pracochłonność,
• samodzielność.
6. Termin dostarczania prac: od 02.03.2015 r. do 13.03.2015 r.
7. Miejsce dostarczania prac: Oświęcimskie Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24, 32-602 Oświęcim.
8. Nagrody: Organizator powoła niezależne Jury, które przyzna następujące nagrody w 2 kategoriach:
KATEGORIA I – Przedszkola
- za zajęcie I, II, III miejsca nagrody rzeczowe.
KATEGORIA II – Szkoły Podstawowe, klasy I - III
- za zajęcie I, II, III miejsca nagrody rzeczowe.
NAGRODA SPECJALNA – dla przedszkola lub szkoły, która zaangażuje najwięcej dzieci.
9. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie www.mowp.pl.
10. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 29 marca 2015 roku w Oświęcimskim Centrum Kultury w Oświęcimiu o godz. 13.15. podczas Wielkiego Charytatywnego Kiermaszu Wiosennego organizowanego przez fundację "Mała Orkiestra Wielka Pomocy". Wyniki konkursu będą dostępne na stronie www.mowp.pl od 20.03.2015 roku.
11. W przypadku pytań dotyczących konkursu organizator wyznacza osobę: Sylwia tel. 513074129
Prace dostarczone na konkurs nie podlegają zwrotowi. Konkursowe pisanki będą wyeksponowane w dniu 29.03.2015 r. w Oświęcimskim Centrum Kultury w Oświęcimiu od godz. 10.00. Podczas ekspozycji prac będzie można je otrzymać za wolny datek. Całkowity dochód z imprezy zostanie przeznaczony na leczenie i rehabilitację 17-miesięcznej Kornelii Sówki z Zaborza, która cierpi ma wadę ośrodkowego układu nerwowego połączoną z małogłowiem, zaburzenia kostno-stawowe, wzmożone napięcie mięśni rąk i nóg - porażenie czterokończynowe. Ze względu na stan zdrowia wymaga całodobowej opieki, hipoterapii, specjalistycznej rehabilitacji metodą Vojty, korzysta również z terapii logopedycznej.
Organizator
Fundacja „Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy”

 

 

ab

Czytany 1301 razy