Wydrukuj tę stronę
środa, 15 czerwiec 2011 08:32

Nagroda od starosty

logokolorW naszej fundacji okres urlopowy. Zwolniliśmy trochę tempo, ale tylko po to, żeby od września znów mieć dużo sił do działania. Inspiruje nas do tego, na przykład fakt, że nasza praca jest doceniana. Ostatnio przez ludzi ze starostwa oświęcimskiego. Poniższy tekst pochodzi z Gazety Krakowskiej i jest autorstwa Pani Redaktor Moniki Pawłowskiej.

Znamy już laureatów dorocz­nych nagród zarządu powiatu oświęcimskiego dla najlep­szych organizacji pozarządo­wych i ich projektów. Pierwsze miejsce w „Konkur­sie na najlepszy projekt mate­riału promocyjnego organiza­cji pozarządowej" i 1300 zł  przypadło Stowarzyszeniu „Bratnich Serc" dla Ludzi Cho­rych w Oświęcimiu. Drugie miejsce i 1200 zł otrzymało Towarzystwo Przyjaciół LO im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu.
W drugim konkursie „Kalejdo­skop Inicjatyw, na najlepszeprzedsięwzięcie zrealizowane przez organizaq'e i inne pod­mioty prowadzące działalność pożytku publicznego", pierw­sze miejsce i 1200 zł uzyskała Fundacja Pomocy Społecznej z Brzeszcz. Drugie miejsce i  1000 zł otrzymała Fundacja Mała Orkiestra Wielkiej Pomo­cy z Oświęcimia. Trzecie miej­sce i 800 zł przypadło Stowa­rzyszeniu „Amazonek" z Brzeszcz.
Nagrody zostaną wręczone dopiero we wrześniu podczas cyklicznie organizowanego Pikniku Organizacji Pozarzą­dowych z terenu powiatu oświęcimskiego. (mon)

Czytany 2875 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 14 kwiecień 2014 21:44