piątek, 16 maj 2014 06:04

Docenieni przez starostę Józefa Krawczyka!! Kolejny raz:)

loogo2

Rozstrzygnięto konkursy dla organizacji pozarządowych
Zarząd Powiatu w Oświęcimiu nagrodził organizacje pozarządowe - laureatów dwóch konkursów promujących działalność organizacji pozarządowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego.
W gronie laureatów, znalazła się MOWP.
Do „Konkursu na najlepszy projekt materiału promocyjnego organizacji pozarządowej z terenu Powiatu Oświęcimskiego” przystąpiło 6 organizacji: Stowarzyszenie Byłych Wychowanków i Wychowanek Salezjańskich Inspektorii Krakowskiej z Oświęcimia, Stowarzyszenie „Pokolenia” przy Dziennym Domu Pomocy w Oświęcimiu, Uczniowski Klub Hokejowy "Unia Oświęcim", Towarzystwo Miłośników Kęt, Towarzystwo Przyjaciół LO im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu oraz Stowarzyszenie Amazonek w Brzeszczach.

Przedstawione projekty obejmowały wykonanie standartowych materiałów promocyjnych jak torebki promocyjne, ulotki, układanki czy układanki. Ostatecznie decyzją Zarządu Powiatu w konkursie zwyciężyli:
Stowarzyszenie „Pokolenia” przy Dziennym Domu Pomocy w Oświęcimiu
projekt: wykonanie układanki przesuwanej z nadrukiem piramidy zdrowego żywienia
Nagroda w wysokości: 1.000,00 zł
Towarzystwo Miłośników Kęt
projekt: torebki promocyjne z nadrukiem
Nagroda w wysokości: 800,00 zł
Stowarzyszenie Amazonek w Brzeszczach
projekt: materiały elektroniczne promujące profilaktykę raka
Nagroda w wysokości: 700,00 zł
Zgodnie z regulaminem nagroda zostanie przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów wyprodukowania materiału promocyjnego wybranego w Konkursie.
W "Konkursie KALEJDOSKOP INICJATYW na najlepszą inicjatywę realizowaną przez org. pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2013”wzięło udział 6 organizacji pozarządowych, w tym Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Oświęcimiu, Stowarzyszenie „Pokolenia” przy Dziennym Domu Pomocy w Oświęcimiu, Uczniowski Klub Hokejowy „Unia Oświęcim", Stowarzyszenie na rzecz gminy Brzeszcze "BRZOST", Klub Seniora „Wrzos” w Malcu oraz Fundacja "Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy" w Oświęcimiu.
Organizacje startujące w konkursie prezentowały inicjatywy podjęte w 2013 roku na rzecz lokalnego środowiska. Nagrody w konkursie decyzją Zarządu Powiatu w Oświęcimiu otrzymali:
1. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Oświęcimiu
za inicjatywę: „Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół powiatu oświęcimskiego- finał Małopolskiej Licealiady Młodzieży Szkolnej w pływaniu indywidualnym i sztafetowym”
Nagroda w wysokości: 1. 800,00 zł
2. Fundacja „Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy” z Oświęcimia,
za inicjatywę: Fundacja „Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy”
Nagroda w wysokości: 600,00 zł
3. Stowarzyszenie na rzecz gminy Brzeszcze „BRZOST”
za inicjatywę: „Robótki ręczne inspirowane historią Gminy Brzeszcze”
Nagroda w wysokości: 600,00 zł
Wręczenie nagród nastąpi podczas Pikniku Organizacji Pozarządowych, organizowanego w tym roku przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu i Urząd Miasta Oświęcim po raz pierwszy na oświęcimskim Rynku w dniu 27 września 2014 r.
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy organizacje działające na terenie naszego Powiatu do dalszej aktywności na rzecz lokalnych społeczności.

Czytany 1118 razy